Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019

.
Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đã giao chỉ tiêu cho 112 trường THPT công lập tuyển mới 64.990 học sinh, chiếm tỷ lệ 62%, tăng 12.330 học sinh so với năm học trước; giao chỉ tiêu cho 8 trường THPT công lập tự chủ tuyển mới 2.790 học sinh, chiếm tỷ lệ 2,7%, tăng 730 học sinh; giao chỉ tiêu cho 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tuyển mới 8.050 học viên, chiếm tỷ lệ 7,7%, tăng 1.770 học sinh. 
Ngoài ra, chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT ngoài công lập năm học 2018-2019 cũng tăng hơn 10 nghìn học sinh; số học sinh hoàn thành chương trình THCS dự kiến tuyển vào các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề năm học 2018-2019 chiếm tỷ lệ khoảng 6,0%, tương đương 6.350 học sinh. 

  • Tag:
  • Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10
  • chỉ tiêu tuyển sinh
  • Hà Nội tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019
  • tuyển sinh lớp 10
  • thi vào lớp 10
Nguồn: infonet.vn