Nhật Bản cấp học bổng toàn phần tại ĐH Việt Nhật

.

Ngoài chương trình học bổng do Chính phủ Nhật Bản cấp, học viên trong các chương trình thạc sĩ tại trường ĐH Việt Nhật còn nhận được những hỗ trợ đặc biệt khác. Với số lượng chỉ tiêu 20 học viên đối với mỗi chương trình đào tạo, học viên sẽ được hỗ trợ phần lớn học phí, qua đó phần học phí học viên phải đóng chỉ chiếm một phần nhỏ so với chi phí thực tế đầu tư cho một học viên theo học. Tới năm học thứ hai, 50% học viên sẽ được đài thọ toàn bộ chi phí trong chuyến đi thực tập 3 tháng tại Nhật Bản. ĐHQGHN sẽ bố trí khoảng 100 chỗ ở trong khu ký túc xá đạt tiêu chuẩn quốc tế dành riêng cho các học viên của Trường ĐH Việt Nhật.   

Nghiêm Huê

Nguồn: www.tienphong.vn