iPhone nào bạn nên mua

iPhone nào bạn nên mua

Apple đang có 11 mẫu iPhone khác nhau trên thị trường với giá trải từ tầm trung 6 triệu đồng cho tới cao cấp là 30 triệu đồng.