Tôi yêu GYEONGJU

Tôi yêu GYEONGJU

Trước ngày lên đường đến Hàn Quốc, tôi nhắc liên tục trên ô chat nhóm rằng các bạn đồng hành...