Học phí: Thu rồi, khó trả!

Học phí: Thu rồi, khó trả!

Kết thúc năm học 2017-2018, nhẩm lại những khoản tiền đã đóng, nhiều phụ huynh vỡ lẽ có nhiều tuần học sinh không học nhưng trường vẫn thu tiền đầy đủ. Các loại phí, học phí đã đóng rồi thì gần như không được hoàn lại.

Một mình ông Lương không thể 'bao thầu'

Một mình ông Lương không thể 'bao thầu'

Tất cả các bước xử lý liên quan đến bài thi đều được thực hiện dưới sự giám sát của cán bộ hội đồng chấm, ban chấm thi và cán bộ an ninh. Do vậy, một mình ông phó phòng khảo thí khó có thể “bao thầu”.

Không thể và có thể

Không thể và có thể

Vị phụ trách khảo thí (và còn những ai tiếp tay nữa), nếu nhận thấy mặt bằng điểm của thí sinh mà tuân thủ thống kê, đánh giá theo đúng chức trách, bổn phận của mình, không táo tợn, bất chấp như thế.